ตลาดเงินทุนไลออนแมนบรรลุข้อตกลงจ่ายค่าปรับต่อข้อละเมิดหลายประการต่อ CySEC เป็นเงิน 90,000 ยูโร

ค่าปรับของ CySEC สะท้อนให้เห็นถึงข้อละเมิดหลายประการจากกฎหมายบริการการลงทุน

หลักทรัพย์ไซปรัสและคณะกรรมาธิการการแลกเปลี่ยน (CySEC) เพิ่งประกาศว่าได้บรรลุข้อยุติกรณีของตลาดเงินทุนไลออนแมน (ไซปรัส) โดยปรับเป็นเงิน 90,000 ยูโรสำหรับการละเมิดบริการการลงทุนและกิจกรรมและกฏหมายการควบคุมตลาด
บริษัทลงทุนไซปรัส (CIF) ไลออนแมนภายใต้การควบคุมโดย CySEC ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของไซปรัสเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งใบอนุญาตการลงทุน CIF ซึ่งจะให้สิทธิกับโบรกเกอร์เพื่อให้บริการไปทั่วยุโรป ยามเฝ้าระวังได้กล่าวไว้

ค่าปรับของ CySEC มีการละเมิดในหลายหัวข้อของบริการการลงทุนและกิจกรรม และกฎหมายการควบคุมตลาด

โดยเฉพาะกว่านั้น ค่าปรับนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตราที่ 28(1) ของข้อกฎหมาย ซึ่งมักจะกล่าวถึงความผิดพลาดของ CIF ในการสร้างนโยบายที่เพียงพอและขั้นตอนที่จะทำให้มั่นใจในการปฏิบัติตามขององค์ประกอบในตลาด กับกฎระเบียบและภาระผูกพัน นี่อาจประกอบด้วยการเก็บรักษาที่ผิดพลาดของคู่มือการปฏิบัติการภายในของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลขององค์ประกอบของตลาด

CySEC ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการลงโทษการคลังยังได้กำหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามตามมาตราที่ 36(1), (a), (b) และ (d) ของข้อกฎหมาย เกี่ยวข้องกับความประพฤติในภาระผูกพันของธุรกิจ เมื่อได้ทำการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การละเมิดในมาตรานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่ปรากฏบนเว๊บไซต์ของโบรกเกอร์ไม่เหมาะสมหรือเพียงพอในการให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงธรรมชาติและความเสี่ยงของบริการการลงทุนที่บริษัทเสนออย่างสมเหตุสมผล

CySEC ได้สั่งให้บริษัทได้ใช้มาตรการแก้ไขโดยการจัดตั้งโครงร่างขึ้น ไม่เช่นนั้นมาตรการเพิ่มเติมจะถูกจัดเช่นการกำหนดโทษและให้ค่าปรับใหม่ หรือเพิกถอนใบอนุญาตของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ค่าปรับนั้นมักจะต้องออกภายใน 6 เดือนของการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าปรับ ส่วนใหญ่ของปัญหานั้นน่าจะได้รับการแก้ไขแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *